Undervisningsmodul

Herunder finder I mapper med lokalhistorie til de forskellige historiske perioder og en enkelt mappe med historiske elementer, som er nogle af de emner, der er i skolernes læseplaner. Alle billeder og henvisninger drejer sig om lokalt stof. Det er vores håb, at man som lærer derved lettere kan gøre historie-undervisningen mere levende, da man kan opsøge den på gå-ben eller cykel eller evt. pr bus – gruppevis eller klassevis.

Man kan altid opsøge Hinnerup Egnsarkiv for at få mere til emnerne, både billedmæssigt og via forskellige dokumenter.

De links der henviser til Favrskov net-tv er desværre blevet sværere at bruge, da man nu skal abonnere på det. Det koster dog ikke meget. Man kan tegne et særligt institutionsabonnement.

På arkivet har vi desuden også både et historisk foredrag om Hinnerups opståen ( industrialiseringen) og et historisk løb, hvor børnene cykler rundt i historien og fotograferer nutiden.
Det er også let selv at benytte sig af http://arkiv.dk – en national arkivnetbase, hvor der er indscannet en mængde billeder og arkivalier fra lokalarkiverne i Danmark.

Lydfiler med fortællinger fra krigens tid kan høres på arkivet.

1-Stenalder4000-1700f.Kr
Bronzealder

Jernalder

4-Vikingetid 750- 1060

5-Middelalder1060-1536

5-Middelalder 2.afdeling

Renaessancen

7- Enevaelden 1660 1848

Vejen mod Demokrati

2Verdenskrige 1

Besaettelsen 1

Besaettelsen 2

10- 50érne
11- 60érne
12- 70érne
13-80érne
14- 90érne
Historiske emner
Industrialiseringen Hinnerup opstår

fund og fortidsminder- link

Hinnerup 2008

Kort og matrikel- link

Om at bruge mapperne

Nedenstående er et fantastisk link:

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/

Her kan I søge alle fund i DK. Der er fund helt fra Stenalder til ”nyere fund” som I kan zoome ind på i vores område. I kan højreklikke og se, hvad der er fundet og meget mere. Husk at afmærke i højre side på det I ønsker at bruge. Leg med det!!