Velkommen til Hinnerup Egnsarkiv

HinEgn01_ resize

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør,  Haldum,  Vitten.

Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup –  unge som ældre –  der har lyst til at gå på historisk opdagelse.

På kalenderen kan du følge med i datoer for afvikling af foredrag og møder, som afholdes af Støtteforeningen året rundt.

Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.