Velkommen til Hinnerup Egnsarkiv

Vi er en del af samvirket for de seks lokalarkiver i Favrskov Kommune. Arkivet dækker sognene Foldby, Søften, Grundfør,  Haldum,  Vitten.

Vores hjemmeside er henvendt til interesserede borgere både i og udenfor Hinnerup –  unge som ældre –  der har lyst til at gå på historisk opdagelse.

Hjemmesiden vil desuden vise et udvalg af arkivalier, billeder og andet historisk materiale, som måske kan vække yderligere interesse og foranledige et besøg i arkivet.