Den falske pengeseddel

Sagen om en falsk rigsbanksseddel er forfattet af Bente Brund.
Her i en kortfattet version.
I 1837 blev min tip tip oldefar Bonne Rasmussen anklaget i en retssag, for besiddelse af en falsk 10 rigsbankdaler seddel.
Det var et rent tilfælde, at jeg faldt over sagen. Min lærer i gotisk havde en side med fra sagen, som vi skulle tyde, og så kunne jeg jo nikke genkendende til navnet. Da jeg fandt sagen på arkivet i Viborg, viste der sig at være 39 sagsakter.

Sagen starter med at en tjenestekarl Jacob Nielsen går til øvrigheden og anklager Bonne for at have givet ham en falsk 10 Rigsbankdaler seddel i en handel om en ko. Da karlen går til Bonne og klager vil denne at de skal slå halv skade, og det vil karlen ikke, og skriver derfor et klagebrev til Stiftsamtmand Rosenørn.
Bonne har en stor gård og kunne efter min mening godt klare at tabe 5 rigsbankdaler, nu får han i stedet en retssag på nakken. Forsvareren omtaler under retssagen Bonne som en enfoldig gammel mand ( 65 år ), og det kan måske forklare hvorfor han ikke bare sluger at miste 5 Rigsbankdaler.
Sagen starter i april med de første afhøringer og dommen afsiges først til august. Der er 39 sagsakter, som jeg har fået hjælp til at tyde.
Bonne bliver i den første skrivelse i retssagen kaldet Bonde Pedersen. Karlen har ikke kunnet huske hans rigtige navn.
Torsdag den 20. april kl. 9 indkaldes flere vidner til forhør, det sker på Herredsfoged Seidelins kontor i Middelgade nr. 52.( Mejlgade ) i Aarhus.
Den 23. Juni bliver der igen afholdt forhør, denne gang i Zeuthen, hos Sognefoged Chr. Ustrups. Han boede på gården Jacobsminde, som er mit barndomshjem. Bonne Rasmussen og Kræmmer Kræsten J. J. Spandet ( de to hovedpersoner i sagen ) samt forskellige vidner var indkaldt.
Forhøret blev ledet af Cand. Jurius Dahl, som var vikar for Herredsfoged Seidelin.
Bonne har fået sedlen i en handel med Mads Frandsen på Ølsted mark, og han har igen fået den af Peder Sørensen i Liisbjerg. De to beslutter at slå halv skade med Bonne og giver ham 5 rigsbankdaler samt den falske seddel retur.
De 5 rigsbankdaler får tjenestekarl Jacob Nielsen, og Bonne foreslår at de deler halv skade, men det vil Jacob ikke, han vil have sine 10 Rigsbankdaler, og derfor skriver han en klage til Stiftamtmand Rosenørn. 
Bonne tager sedlen med til Aarhus for at finde ud af om den er falsk. Her møder han Svinehandler Kræsten Jensen Jessen Spandet, som antager sedlen for god. Bonne meddelte Kræsten, at der kunne være tvivl om Sedlens ægthed, alligevel giver Kræsten ham 5 rigsbankdaler, samt et tørklæde i bytte for den.
Sagen kører med afhøring af forskellige vidner, og i juli måned kommer sagen for retten på Seidelins kontor i Middelgade 52. Anklageren Procurator Nielsen mener Bonne og Kræsten hver skal idømmes 6 gang 5 dage på vand og brød.
Dommen bliver afsagt den 1. august. Deres forsvarer Prokurator Schmidt er en god hjælp, så heldigvis går det ikke så slemt.
Dommen bliver en Muldt ( bøde ) til Bonne på 5 Rbd sølv til Aarhus Amts fattigkasse samt at betale halvdelen af salæret til prokuratoren Schmidt. ( salær = 3 Rbd. sølv )
Kræsten Spandet skal betale Muldt, 20 Rbd. sølv til Aarhus Amts fattigkasse, samt omkostninger vedrørende hans forplejning i arresten. Grunden til at Kræsten får en højere bøde, er at han også er anklaget for ulovlig handel med Bissekræmmer varer.

Hele retssagen kan læses i Hinnerup Egnsarkiv