Om Arkivet

 

Hvor finder jeg arkivet

Hinnerup Egnsarkiv ligger i byens ældste og smukkeste hus på Søndergade 26 i Hinnerup. Du kan kontakte os telefonisk på 89 64 14 60 eller på mail:  .
Arkivets åbningstider er                                                                                                                                    mandag fra 10-12 og torsdag fra 16-18  eller efter aftale

Der er  sommerlukket i juli måned samt ferielukket mellem jul og nytår.

Hinnerup_hjsidebillede07

Arkivets indretning

Hinnerup Egnsarkiv er indrettet med et hovedrum/arkivrum, et kontor, et læserum og et mindre magasin. I den tilstødende bygning, Brogaarden, er der et brandsikkert rum, hvor særligt følsomme arkivalier bliver opbevaret sikkert og ved en konstant temperatur og fugtighed.

I arkivets hovedrum findes der adskillige hyldemeter journalæsker med diverse arkivalier og en mindre samling bøger. Både her og i læserummet er der alle tænkelige muligheder for relevant kildesøgning. Hinnerup Egnsarkivs samling omfatter kopier af kirkebøger op til ca. 1890, folketællinger fra 1787-1921 samt kopier af nogle af kommunens gamle protokoller. Til samlingen hører desuden et lille udvalg af slægtstavler og et ikke komplet sæt af skifteretsprotokoller, omkring 300+ billeder og malerier, mellem 5000 og 10000 fotografier og dias og sidst men ikke mindst kompletterer en omfattende kort- og matrikelsamling egnsarkivets materialer på det visuelle og kunstneriske område. Desuden giver et udpluk af ofte meget gribende erindringsbeskrivelser et godt billede af slægternes tilværelse, oplevelser og livsform.
 collageLOKARKIVHINindvendig

Hvad finder jeg på arkivet

På arkivet i Hinnerup finder du det gængse arkivmateriale til slægtsforskning, så som kirkebøger, folketællingslister, skatte-bøger, skøder og fæsteprotokoller. Her findes også en stor udklipssamling fra diverse aviser og tidsskrifter samt en smalfilm- og VHS samling, som efterhånden bliver eller er blevet overført til DVD.
Nogle kirkebøger og folketællingslister og enkelte dagbøger findes endog i en renskrevet tilstand, hvilket kan lette din slægtsforskning.
Vi har en stor avisudklipssamling samt alle eksemplarer af Hinnerup Ugeblad fra 1979 – til 2006, og  så godt som alle årgange af Østjysk Hjemstavns udgivelser og Aarhus Stiftsårbog tilhørende omfattende registratur.
I arkivet finder du ligeledes hen ved 10000 billeder, dias og fotokopier af såvel personer, som huse, gader, forretninger, arrangementer, institutioner m.m. Omkring 4-5000 billeder er allerede registreret i ARKIBAS og de fleste dermed tilgængelige på http://arkiv.dk  – Danmarks store lokalhistoriske søgebase.

“Hinnerup Egnsarkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder og andre medier på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede eller andet medie-element i strid med lovgivningen, eller hvis indholdet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.”

 

Arkivalier

Hinnerup Egnsarkiv har en omfattende samling arkivalier fra personer, foreninger, institutioner, banker og forretninger, samt en samling af slægts og levnedsbeskrivelser. Der findes lokalhistoriske bøger af Hinnerup forfattere, samt litteratur, forsknings- og elevmateriale med relevans til arkivets dækningsområde.
Da arkivet håndhæver, at gængse klausuleringsregler for afleveret materiale overholdes, er det altid en god idé at kontakte arkivet på forhånd, så der ikke køres forgæves.

Musealier

Hinnerup Egnsarkiv har igennem årene modtaget en del effekter stammende fra Hinnerup egnen, hvor af en mindre del er udstillet i arkivet.
Arkivet modtager som udgangspunkt ikke museumsgenstande, men ingen regel uden undtagelse.
Der findes rundt omkring i hjemmene musealier af så stor lokalhistorisk værdi, at det vil være ulykkeligt hvis de forsvandt, så spørg endelig på arkivet før du smider ud eller forærer bort til anden side.

collageeffekterLOKARKIVHIN11032015

Hvad kan jeg aflevere til arkivet

Alt skrevet materiale med relevans for lokalhistorien, foreningsprotokoller, personarkivalier, billeder, film, projektmateriale, erindringer, lydoptagelser og meget mere.
Spørg hvis du er i tvivl før du smider ud.
Alt afleveret materiale modtages med diskretion og fremvises kun i det omfang giver og modtager er enige om, med de gængse klausulregler som udgangspunkt.
Alt materiale der tilflyder arkivet registreres og indskrives med navn på giver, dato, måned, år.
På sigt vil alt materiale registreres i de lokalhistoriske arkivers database ARKIBAS.
Arkivet er altid behjælpelig med at finde det rette arkiv hvis du er i tvivl om hvor dine arkivalier hører hjemme.
Arkivet forbeholder sig ret til, i nødvendigt omfang, at kassere urelevant materiale.

_DSC0024_DSC0029

Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes hovedarkiv i Hammel har en, indtil videre, lille samling der vedrører Favrskov Kommune. Derudover findes der en omfattende avisudklipssamling, som omhandler hele forløbet omkring kommunesammenlægningen både før og efter, læserbreve samt kommunens udvikling i sin helhed.
Der er foldere, valgmateriale, materiale om navngivningen af kommunen samt bøger og kalendere.  Denne samling vil selvfølgelig blive udvidet hen af vejen.

logoFavrskov-Kommune-12339DK