Lokalhistorie

Læs de spændende livshistorier her.

Korsholm skole 1036-1986

Korsholm skoles jubilæumsskrift fra 1986

Soeften soldatersangen af P. Olesen

Gammel sang for Søften soldaterne

Soften sang Hatten vi svinger

Fastelavnssang for Søften Soldaterne

Goddag i gode venner

Fastelavnssang for Søften Soldaterne

 

Fastelavnssang for Grundfoer drenge og unge maend

Fastelavnssang for Grundfør drenge og unge mænd

Fastelavnssang for Tinning drenge

Fastelavnssang for Tinning drengene

Fastelavnsdreng i Grundfoer

Fastelavnssoldaterne i Grundfør. Fortalt af Svend Kannegaard.

fortaelling-om-haar

Fortælling af Aage Schøler. Skrevet i 1991.

Hinnerup Realskole

Fortælling om realskolen fortalt af Svend B. Bang-Thygesen.

Kirsten Marie Svendsen off. udg._pdf

Kirsten Marie Svendsen, født Jensen, Grundfør Bækgård.

Tørvefolket i Tinning Mose

En fortælling om tørven og Søren Mølle.

Min skoletid   

Her fortælles om skoletiden i Foldby skole.

Fortalt af Anius Gjærulf Jensen f. 1897.

 

Veteranhistorier fra 1864

Jens Nielsen fra Norring fortæller om sine oplevelser i 1864.

IMG

Grundfør Slagterens datter Anna

Anne Marie Jensen f. 26/5 1907 i Grundfør.

Forældrene er Slagter Peter Jensen 1/7 1876

og hustru Olga Marie Jensen 9/9 1878

Viet i Feldballe 8/2 1895.

 

Hinnerup Broby

Erindringer om Hinnerup Broby af Jørgen A.V. Laursen.

Fortaelling om Grundfor Baekgaard  Fortælling om Jens Jørgen Jensen f. 27.5.1893 i Grundfør Bækgård

Chresten Jensen IISe levnedsbeskrivelsen om Chresten Jensen (1864-1958). Han blev født på Grundfør Bækgaard og hans forældre var Jens Chrestensen og Else Marie Mortensen.

Bækgård har været Fæstegård under Haraldslund til 1818. Den var tvillinggård med Matr. 26a Øvligården. Den firlængede gård er opført i bindingsværk og er overvejende tækket med strå. Jordtilliggendet er på 36 tdr. land mark, der drives i 8 markskift. Besætningen udgør 3 jyske heste samt 12 køer og 12 ungkreaturer af rød dansk malkerace.

Uddrag af Aarhus Amts Topografiske Haandbog 1949