Lokalhistorie

Læs de spændende historier

Marie Kaae om Soeften

Niels og Maren i Grundfoer

Skolegang i Soeften 1883

Linen i Hinnerup

Hinnerup-100aars-jubilaeum
Birthin fortæller om Hinnerups første 100 år

Erhverv og industri i Hinnerup

Dagmarstenen i Vitten

Henning Juul Rasmussen, Soften
Henning Juul Rasmussen fortæller om skolegang i Søften

Korsholm skole 1036-1986
Korsholm skoles jubilæumsskrift fra 1986

Fastelavnssangene  
Fastelavnssangene fra Søften, Tinning og Grundfør

Fastelavnsdreng i Grundfoer
Fastelavnssoldaterne i Grundfør. Fortalt af Svend Kannegaard.

fortaelling-om-haar
Fortælling af Aage Schøler. Skrevet i 1991.

Hinnerup Realskole
Fortælling om realskolen fortalt af Svend B. Bang-Thygesen.

Kirsten Marie Svendsen off. udg._pdf
Kirsten Marie Svendsen, født Jensen, Grundfør Bækgård.

Tørvefolket i Tinning Mose
En fortælling om tørven og Søren Mølle.

Min skoletid
Her fortælles om skoletiden i Foldby skole.
Fortalt af Anius Gjærulf Jensen f. 1897.

Veteranhistorier fra 1864
Jens Nielsen fra Norring fortæller om sine oplevelser i 1864

Hinnerup Broby
Erindringer om Hinnerup Broby af Jørgen A.V. Laursen.

Fortaelling om Grundfor Baekgaard  Fortælling om Jens Jørgen Jensen f. 27.5.1893 i Grundfør Bækgård

Chresten Jensen II
Se levnedsbeskrivelsen om Chresten Jensen (1864-1958). Han blev født på Grundfør Bækgaard og hans forældre var Jens Chrestensen og Else Marie Mortensen. Bækgård har været Fæstegård under Haraldslund til 1818. Den var tvillinggård med Matr. 26a Øvligården. Den firlængede gård er opført i bindingsværk og er overvejende tækket med strå. Jordtilliggendet er på 36 tdr. land mark, der drives i 8 markskift. Besætningen udgør 3 jyske heste samt 12 køer og 12 ungkreaturer af rød dansk malkerace.